Contact

Bel (030) 273 93 84

Datamodel Revalidatie Impact Scores versie 3.0 beschikbaar!

 

Vanaf 21 februari 2024 is de nieuwe versie (versie 3.0) van het datamodel voor de Revalidatie Impact Scores beschikbaar. In deze nieuwe versie is de data aanlevering uitgebreid met onder andere:

  • scores voor de PROMIS vragenlijst voor mobiliteit;
  • de PROMIS CAT-score voor de verschillende PROMIS-meetinstrumenten;
  • de optionele aanlevering van opname-, ontslag- en/of amputatiedatum bij de PROMIS meetinstrumenten.

 

Meer informatie over bovenstaande en andere wijzigingen is te vinden in de datadictionary en in bijgaande toelichting op de nieuwe release. Vragen? Mail naar info@revalidatie-impact.nl

Vanuit Stichting Revalidatie Impact is er, vanwege de raakvlakken, regelmatig afstemming met MUREVAN onderzoekers. MUREVAN staat voor: Meten van Uitkomsten van REVAlidatie in Nederland.

 

MUREVAN is een onderzoeksproject van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU), waarop ZonMw toezicht houdt. Het voornaamste doel van het MUREVAN onderzoeksproject is het selecteren van meetinstrumenten om inzicht te krijgen in de revalidatie. Dit willen onderzoekers van MUREVAN bereiken door een valide meetinstrument, een selectie van generieke zelfrapportage vragenlijsten (PROMs) voor het meten van zelfredzaamheid/fysiek functioneren, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en de behaalde resultaten op instellingsniveau in kaart brengen.

 

Uitkomsten van het MUREVAN onderzoek zijn heel nuttig voor de keuze van uitkomstmaten binnen Stichting Revalidatie Impact. In totaal zijn 700 revalidanten nodig voor het onderzoek om de selectie van vragenlijsten goed te kunnen beoordelen. Op dit moment is ongeveer 50% van de gewenste inclusies binnen MUREVAN gerealiseerd. Daarbij zijn de inclusies niet evenredig over diagnosegroepen verdeeld. Er zijn vooral nog veel inclusies uit de diagnosegroepen neurologie (zoals MS en NMZ) en klinische dwarslaesie nodig.

Verzoek aan revalidatie-instellingen en hun artsen

Om het beoogde aantal inclusies vanuit m.n. de diagnosegroepen klinisch Dwarslaesie en Neurologie (MS en NMZ) te kunnen halen, worden nog revalidatiecentra/ziekenhuizen gezocht die willen deelnemen aan het MUREVAN onderzoek voor deze diagnosegroepen.

 

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Mourits via b.mourits@dehoogstraat.nl.

 

Deze uitgave informeert u onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Revalidatie Impact voorloper met voldoen aan eisen voor Kwaliteitsregistraties;
  • Uitbreiding Revalidatie Impact Scores dashboard;
  • Integratie Nederlands CP register;
  • Nieuw bestuurslid Annetje de Rooij.

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact jan. 2024

De voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te lezen in het archief. Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Revalidatie Centrum De Hoogstraat. Utrecht

Heb je een vraag?

Neem contact op