Contact

Bel (030) 273 93 84

Stichting Revalidatie Impact benoemt Wetenschappelijke Raad

Stichting Revalidatie Impact heeft leden voor de Wetenschappelijke Raad benoemd. In de Wetenschappelijke Raad nemen prof.dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom, prof.dr. J.H.B. (Jan) Geertzen, dr. P.H. (Paulien) Goossens, dr. L.D. (Leo) Roorda en dr. J. (Jorrit) Slaman zitting. Met deze 5 ervaren, enthousiaste revalidatieartsen en onderzoekers is er veel kennis om Stichting Revalidatie Impact inhoudelijk door te ontwikkelen.

 

Stichting Revalidatie Impact

De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en revalidatie-instellingen. Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden. Deze stichting is opgericht in december 2019 en borgt de organisatie rondom Revalidatie Impact Scores.

 

Revalidatie Impact Scores

Revalidatie Impact Scores is een databank die gevuld wordt met behandeluitkomsten. Er wordt gestart met de verzameling van de behandeluitkomsten bij twee diagnosegroepen: patiënten die na een beroerte klinisch behandeld worden en patiënten met chronische pijn. Voor de patiënten met een beroerte wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) en voor chronische pijnpatiënten van de Pain Disability Index (PDI). De Stichting Revalidatie Impact breidt de verzameling van uitkomstmaten uit totdat behandelresultaten van alle patiënten in de medisch specialistische revalidatie inzichtelijk zijn. Dit heeft tot doel de zorg te verbeteren.

 

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad zal het bestuur van de stichting adviseren over uitkomstmaten en de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klinimetrie. Daarnaast toetst de Wetenschappelijke Raad het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting.

Sinds een aantal jaren wordt door Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) gewerkt aan Revalidatie Impact, voorheen de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR). In het najaar van 2019 is de pilotfase gestart en in december 2019 is de Stichting Revalidatie Impact opgericht. De Stichting Revalidatie Impact stelt zich ten doel de revalidatiezorg verder te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie.

De Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen de VRA, de Patiëntenfederatie en RN. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Revalidatie Impact. Voor de Wetenschappelijke Raad wordt nu gezocht naar revalidatieartsen en onderzoekers met onderzoekservaring op het gebied van klinimetrie binnen de revalidatiegeneeskunde. De Wetenschappelijke Raad van de Stichting Revalidatie Impact adviseert het bestuur over uitkomstmaten en de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klinimetrie, toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting. In de Wetenschappelijke Raad komen onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden. Meer informatie is te vinden in de  Taakomschrijving Wetenschappelijke Raad .

 

Indien u belangstelling heeft voor de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Revalidatie Impact, kunt u dit tot 10 juli 2020 kenbaar maken door een CV en korte motivatie te sturen naar info@revalidatie-impact.nl t.a.v. Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact.

Deze vierde uitgave informeert u over de oprichting van Stichting Revalidatie Impact, de evaluatie van de pilots, de ontwikkeling in mogelijke nieuwe meetinstrumenten en een terugblik op een Value Based Healthcare bezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis. Ook deelt Klaartje Spijkers als patiëntvertegenwoordiger binnen de Stichting Revalidatie Impact haar verwachting van Revalidatie Impact met ons.

Download hier de Nieuwsbrief Revalidatie Impact Maart 2020

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Stichting Revalidatie Impact zoekt een

Business Intelligence Specialist
met kennis van dataverzamelingen in de zorg

Stichting Revalidatie Impact
Veel patiënten die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkende gevolgen hebben, krijgen te maken met revalidatiezorg. Een van de speerpunten binnen de medisch specialistische revalidatie, is inzicht geven in de resultaten van deze zorg. De Stichting Revalidatie Impact juicht de trend richting zuinige en zinnige zorg toe. Hiervoor is het nodig om vast te leggen hoeveel de patiënt na de behandeling vooruitgegaan is. Daarvoor kunnen uitkomstmaten gebruikt worden. Zo kunnen zorgaanbieders zich spiegelen met anderen en zichzelf verbeteren richting de “best practice”. Het vastleggen van uitkomstmaten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker. Bovendien kunnen we zo patiënten en verzekeraars nog beter laten zien wat we met revalidatiegeneeskunde bereiken en kunnen patiënten op den duur ook beter geïnformeerd keuzes maken.

De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten (Patiëntfederatie Nederland), dokters (de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) en revalidatie-instellingen (Revalidatie Nederland). Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden.

Dit initiatief bevindt zich nu nog in de startfase waarbij pilotinstellingen werken met een kleine dataset. Doel is om te komen tot een landelijke databank waarmee de waarde-creatie van de medisch specialistische revalidatie op valide en betrouwbare wijze voor alle diagnosegroepen inzichtelijk wordt gemaakt. Dit zal bijdragen aan de transparantie en structurele kwaliteitsverbetering.
Het bureau van de Stichting Revalidatie Impact is gevestigd in Utrecht.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het inventariseren van functionele behoeften, definiëren van nieuwe releases en het testen van de implementatie van nieuwe releases en tussentijdse aanpassingen in de IT-infrastructuur van Revalidatie Impact Scores. Jij bent zowel aanspreekpunt voor de gebruikers van het systeem als voor de IT-leverancier die Revalidatie Impact Scores beheert. Revalidatie-instellingen die starten met de data-aanlevering aan Revalidatie Impact ga je ondersteunen bij het genereren van xml-bestanden, het inrichten van autorisaties en andere vragen over het systeem. Doordat Revalidatie Impact nog niet uitgekristalliseerd is, moet er op verschillende vlakken nog veel uitgedacht worden. Jij verzamelt, beoordeelt en prioriteert wijzigingsverzoeken. In het kader van de verdere uitbreiding van de huidige Dataset zul je voor expertgroepen, die diagnose specifieke input leveren, de vertaalslag maken naar technische documentatie. Als Business Intelligence Specialist val je hiërarchisch onder de directeur van de Stichting Revalidatie Impact.

Wat heb je nodig?
Naast een hbo-opleiding heb je aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie in de zorg. De functie vraagt om inhoudelijke kennis van data-analyse, ETL-programmatuur, datawarehouse en daarmee samenhangende datamodellen en datavisualisatie. Je bent communicatief vaardig en bent goed in staat om de brug te slaan naar de gebruikers van het systeem en de IT- Leverancier die het systeem beheert. We zijn op zoek naar een gedreven collega die het leuk vindt om met zijn/haar elders opgedane kennis en netwerk invulling te geven aan deze uitdagende nieuwe functie.
Kennis van ZIS, EPD en klinimetrietools die gebruikt worden in revalidatie-instellingen zijn een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Je start met een jaarcontract, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Een tijdelijke aanstelling op basis van detachering vanuit een van de leden van Revalidatie Nederland is mogelijk. Het betreft een functie voor 24 uur per week. De Stichting Revalidatie Impact volgt de CAO voor de ziekenhuizen. Het salaris is afhankelijk van je opleiding, werkervaring en past bij de zwaarte van de functie.

Wil je meer weten?
Je belangstelling voor deze functie kun je tot 17 februari a.s. kenbaar maken aan de heer Martijn Klem, voorzitter Stichting Revalidatie Impact via het mailadres secretariaat@revalidatie.nl

De nieuwsbrief Revalidatie Impact nr. 3 is verschenen. Download hier de nieuwsbrief van 20-6-2019: Nieuwsbrief 3 Revalidatie Impact Def.

U kunt deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen. Stuurt u hiervoor een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Social Media

Heb je een vraag?

Neem contact op