Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

Meetinstrumenten

De set meetinstrumenten waarmee gestart wordt, bestaat uit de Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie (USER) en de Pain Disability Index (PDI). Deze meetinstrumenten worden al breed toegepast in de sector. De USER wordt door de behandelaar ingevuld en de PDI als Patient Reported Outcome Measure (PROM) door de patiënt.

 

Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie (USER)

De USER is een generiek meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten. De vragen van de USER worden gescoord en ingevuld door een behandelaar.

De USER, bestaat uit 30 items in 6 domeinen: mobiliteit, zelfverzorging, cognitief functioneren, pijn, vermoeidheid en stemming. Voor Revalidatie Impact Scores is aanlevering van de scores voor alleen de domeinen mobiliteit en zelfverzorging voor alle patiënten in de gespecificeerde diagnosegroep verplicht. Het domein mobiliteit gaat over zitten, staan, lopen/rolstoel rijden en traplopen. Het domein zelfverzorging gaat over wassen, kleden, toiletgang en continentie. De scores op de domeinen zijn de optelsom van de scores op de vragen binnen het domein.

De aanlevering van andere domeinen is ook gewenst, maar niet bij elke patiënt te realiseren. De aanlevering van resultaten op de domeinen cognitief functioneren, pijn, vermoeidheid en stemming is daarom optioneel in de aanlevering aan Revalidatie Impact Scores.

Klik hier om naar de meest actuele versie van het meetinstrument te gaan.

 

 

Pain Disability Index (PDI)

De PDI is een vragenlijst met 7 vragen over de invloed die pijnklachten op iemands leven hebben. De patiënt vult deze vragenlijst in (PROM). Het instrument meet iemands beperkingen in het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten: de mate van “sociale hinder”. Het gaat om de gemiddelde invloed van de pijn, niet als de pijn het ergst is. De vragenlijst bestaat uit zeven items die elk één deelgebied vertegenwoordigen:

  1. Familiare en huishoudelijke verantwoordelijkheden: deze categorie bevat activiteiten die te maken hebben met huishoudelijke werkzaamheden in en rond het huis (b.v. tuinieren e.d.) en verplichtingen ten aanzien van andere familieleden (b.v. kinderen naar school brengen e.d.).
  2. Recreatie: deze categorie omvat activiteiten zoals hobby’s, sport en andere vrijetijdsbestedingen.
  3. Sociale activiteiten: deze categorie heeft te maken met samen met vrienden en/of familie uit te voeren activiteiten, zoals feestjes, theater of concertbezoek, uit eten gaan en andere sociale gelegenheden.
  4. Beroep: deze categorie omvat activiteiten die geheel of gedeeltelijk te maken hebben met uw beroep. Ook niet-betaald werk, zoals huishouden of vrijwilligerswerk, hoort hierbij.
  5. Seksuele activiteiten: deze categorie vraagt naar de invloed op de frequentie en de kwaliteit van uw seksleven.
  6. Zelfverzorging: deze categorie omvat activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging en onafhankelijke kunnen uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten (b.v. douchen, aankleden, autorijden)
  7. Basale levensbehoeftes: deze categorie omvat activiteiten die de vitale levensfuncties omvatten, zoals eten, slapen en ademhalen

De vragen kunnen gescoord worden van 0 tot 10. De optelsom is de eindscore.

 

Klik hier om naar de actuele versie van het meetinstrument te gaan.

Heb je een vraag?

Neem contact op