Contact

Bel (030) 273 93 84

Dataset Revalidatie Impact Scores

Binnen het project Revalidatie Impact ontwikkelen we een systeem om uitkomstmaten in de revalidatiezorg te verzamelen. Dit met als doel om kwaliteit van de revalidatiezorg verder te verbeteren door:
• Ondersteuning van de behandelkeuze en bewaken van het effect van de behandeling in de spreekkamer
• Onderlinge spiegeling en kennisoverdracht

We starten met twee uitkomstmaten (USER en PDI) en een kleine dataset. In de algemene ledenvergadering van 5 april 2019 is aangekondigd dat de Dataset die door de pilotinstellingen getest gaat worden, verspreid zou worden. De resultaten van de pilots kunnen nog kleine wijzigingen in de Dataset tot gevolg hebben. Zodra de pilots geëvalueerd zijn wordt een definitieve versie van de Dataset verspreid.

datum bericht: 25-4-2019

Dinsdag 14 mei vond bij VGZ een bijeenkomst plaats over de ontwikkelingen binnen de klinische CVA-zorg. Vanuit Revalidatie Nederland is de laatste stand van zaken met betrekking tot Revalidatie Impact gepresenteerd. Rijndam presenteerde de eerste resultaten van haar eigen onderzoek over de meerwaarde van klinische CVA-zorg. Dit leidde tot een discussie over de vraag in hoeverre de USER kan laten zien wanneer iemand naar huis toe kan. In hoeverre zijn patiënten bijvoorbeeld aan het begin van opname in staat om een goede inschatting te maken van de functionaliteiten op dat moment zoals bevraagd in de USER? Voor een compleet beeld van de patiënt mist men nu met name meetinstrumenten die zicht geven op bijvoorbeeld het cognitief functioneren of psychosociale factoren.

 

 

Op de CVA-middag bij VGZ werd duidelijk dat het lastig is om uitkomstmaten te vinden die op een goede manier het resultaat van zorg inzichtelijk maken. Een internationaal initiatief dat zich hier ook mee bezighoudt is ICHOM. Revalidatie Nederland was op 2 en 3 mei aanwezig op het ICHOM congres in Rotterdam. Met meer dan 1200 congresbezoekers was er wereldwijd grote belangstelling voor ICHOM en Value Based Healthcare (VBHC).
Op dit moment zijn er 29 ICHOM Standard Sets wereldwijd. In een Standard Set zijn meerdere uitkomstmaten en klinimetrie opgenomen die samen een compleet resultaat van zorg moeten aantonen. De focus van ICHOM ligt op dit moment nog bij de ziekenhuiszorg maar het streven is wel om dit uit te breiden en de hele keten van zorg mee te nemen. Nederland loopt voorop in gebruik van ICHOM Standard sets, maar de sets lijken helaas nog niet goed toepasbaar in de revalidatiesector.
ICHOM heeft voor de komende jaren de volgende focus gepresenteerd:
• Verbeteren huidige Standard sets
• Versimpelen en harmoniseren definities in Standard sets om implementatie te vergemakkelijken
• Update van de huidige Standard sets om actueel te blijven
Revalidatie Nederland zal de ontwikkelingen rondom ICHOM blijven volgen.

Vogellanden102medium

Heb je een vraag?

Neem contact op