Contact

Bel (030) 273 93 84

Revalidatie Impact Scores

Revalidatie Impact Scores geven aan wat de revalidatiebehandeling heeft opgeleverd. Het zijn behandelresultaten die met behulp van meetinstrumenten verzameld zijn. Op dit moment worden er gegevens verzameld met twee meetinstrumenten, de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER), Pain Disability Index (PDI) en (in pilotvorm) de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) en enkele lijsten van de PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System).

Het gaat om het verschil tussen de uitkomst van de meting bij de start van de behandeling en de uitkomst aan het eind van de behandeling. Dit verschil geeft aan in hoeverre patiënten vooruit zijn gegaan, gelijk zijn gebleven of achteruit zijn gegaan. Deze resultaten van de metingen zijn terug te vinden in een databank, de Revalidatie Impact Scores. Zorgaanbieders kunnen hun eigen scores vergelijken met die van anderen. Dit motiveert om zichzelf te verbeteren. Zo dragen de Revalidatie Impact Scores bij aan kwaliteitsverbetering.

Zie voor meer informatie ook onze infographic en folder.

Hoogstraatdwarsl07medium

Wat heeft de revalidatiebehandeling opgeleverd?

Heb je een vraag?

Neem contact op