Contact

Bel (030) 273 93 84

De stichting

De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en revalidatie-instellingen. Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden. Deze stichting borgt de organisatie rondom de Revalidatie Impact Scores. De stichting garandeert de privacy van de door de revalidatie-instellingen aangeleverde data. Deze zijn niet algemeen toegankelijk.

Het bestuur van de stichting Revalidatie Impact bestaat uit vijf zetels: twee zetels namens Revalidatie Nederland, twee zetels namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en één zetel namens de Patiëntenfederatie. Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in het bestuur:

 • Namens Revalidatie Nederland:
  • Drs. M.H. (Martijn) Klem
  • Dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers
 • Namens de VRA:
  • Dr. J. (Jetty) van Meeteren
  • Dhr. M.P.G.J. (Thieu) Berkhout
 • Namens de Patiëntenfederatie:
  • Drs. K. (Klaartje) Spijkers
Hoogstraatdwarsl07medium

Behandelresultaten vastleggen

De zorgkosten in Nederland stijgen sterk. Tegelijkertijd nemen de behandelmogelijkheden toe, waardoor de zorgkosten eerder verder zullen toenemen, dan dalen. Hierdoor is het steeds noodzakelijker stil te staan bij een doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Het vastleggen van behandelresultaten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker.

Het vastleggen van behandelresultaten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker.

Streven naar de beste behandelresultaten

De revalidatiesector streeft de beste behandelresultaten na, bij zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo min mogelijk kosten. Om dit te realiseren meet de sector de behandelresultaten en maakt deze zichtbaar. Hiervoor gebruikt de sector uitkomstmaten, meetresultaten waarop interventies worden beoordeeld. Hoe meer een patiënt tijdens de behandeling vooruitgaat, hoe succesvoller de behandeling is. De uitkomstmaten zijn terug te vinden in een databank, de Revalidatie Impact Scores. Zorgaanbieders kunnen hun eigen scores vergelijken met die van anderen. Dit motiveert om zichzelf te verbeteren. Zo dragen de Revalidatie Impact Scores bij aan kwaliteitsverbetering. Het registratiesysteem is zo ingericht dat het valide en betrouwbaar is.

 

Heb je een vraag?

Neem contact op