Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Stichting Revalidatie Impact

Wanneer is Stichting Revalidatie Impact opgericht?

De stichting is opgericht in december 2019.

Hoe zijn de zetels in het bestuur van de stichting verdeeld?

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. Er zijn twee zetels voor Revalidatie Nederland, twee zetels voor de VRA en één zetel voor een patiëntvertegenwoordiger.

Meetinstrumenten

Met welke meetinstrumenten worden de Revalidatie Impact Scores gemeten?

De set meetinstrumenten waarmee gestart wordt, bestaat uit de Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie (USER) en de Pain Disability Index (PDI). Deze meetinstrumenten worden al breed toegepast in de sector. De USER wordt door de behandelaar ingevuld en de PDI als Patient Reported Outcome Measure (PROM) door de patiënt.

Wat is de USER?

De USER is een generiek meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.

De USER, bestaat uit 30 items in 6 domeinen: mobiliteit, zelfverzorging, cognitief functioneren, pijn, vermoeidheid en stemming.

De vragen van de USER worden gescoord op een schaal van 0 tot 5 of een schaal van 0 tot 100 en worden ingevuld door een behandelaar (ROM). De scores op de 6 USER domeinen zijn de optelsom van de scores op de vragen in elk domein.

Wat is de PDI?

De PDI is een vragenlijst met 7 vragen over de invloed die pijnklachten op iemands leven hebben. De patiënt vult deze vragenlijst in (PROM). Het instrument meet iemands beperkingen in het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten: de mate van “sociale hinder”. Het gaat om de gemiddelde invloed van de pijn, niet als de pijn het ergst is. De vragenlijst bestaat uit zeven items die elk één deelgebied vertegenwoordigen.

Heb je een vraag?

Neem contact op