Contact

Bel (030) 273 93 84

Data dictionary

De data dictionary bepaalt de (on)mogelijkheden van Revalidatie Impact Scores. Het is daarom belangrijk dat van elk gegevenselement compleet helder is wat er wordt bedoeld, en wat er precies uit de lokale systemen in de revalidatie-instellingen moet worden gehaald. De actuele versie van de data dictionary is hier te vinden, aanvullende informatie hier.

We streven naar een optimale “dekking” na van het gehele revalidatieveld. Hierdoor zal de data dictionary ten opzichte van de startsituatie sterk groeien. De data dictionary zal dus steeds in beweging zijn, waarbij er wel voor gewaakt wordt dat het aantal versiewijzigingen voor alle betrokkenen beheersbaar blijft. Er zijn vier gegevensgroepen:

  1. Algemene patiëntgegevens. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor de analyse van alle uitkomstmaten.
  2. Diagnosespecifieke patiëntgegevens. Dit zijn gegevens die alleen nodig zijn voor analyses binnen de desbetreffende diagnose(groep).
  3. Meetgegevens. Deze gegevens omvatten de uitkomstmaten (minimaal een begin- en eindmeting, inclusief de afnamedatum en de itemscores).
  4. Instellingsgegevens (instelling, locatie, team (optioneel)).

De eerste twee gegevensgroepen worden gebruikt voor casemix correctie en subgroepanalyse. De derde groep bevat de uitkomstmaten zelf. De vierde groep wordt gebruikt om tussen instellingen en het landelijk gemiddelde, locaties onderling en eventueel teams, ook onderling, te spiegelen.

Heb je een vraag?

Neem contact op