Contact

Bel (030) 273 93 84

Organisatiestructuur

Het bestuur van de Stichting Revalidatie Impact is verantwoordelijk voor het realiseren van de stichtingsdoelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De ruggengraat van de Stichting is het inhoudelijke bestuur, met daarnaast de Wetenschappelijke Raad (WR) en de Expertgroepen (EG). Het bestuur, de WR en de EG worden hierbij ondersteund door een kleine organisatie.

Een belangrijk deel van de operationele processen bestaat uit het beheer van de centrale IT-infrastructuur en de ondersteuning van de verschillende gebruikersgroepen. Om continuïteit te kunnen garanderen, is het technisch beheer en de hosting volledig uitbesteed aan Dutch Hospital Data (DHD).

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting Revalidatie Impact bestaat uit vijf zetels: twee zetels namens Revalidatie Nederland, twee zetels namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en één zetel namens de Patiëntenfederatie. Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in het bestuur:

 • Namens Revalidatie Nederland:
  • Drs. M.H. (Martijn) Klem
  • Dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers
 • Namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen:
  • Dhr. M.P.G.J. (Thieu) Berkhout
  • Dr. A.M. (Annetje) de Rooij
 • Namens de Patiëntenfederatie:
  • Drs. K. (Klaartje) Spijkers


Wetenschappelijke Raad

 • Bepaalt en bewaakt wetenschappelijk kader.
 • Formuleert visie op gebruik uitkomstmaten om kwaliteit zorg te verbeteren.
 • Bepaalt ontwikkelagenda voor Revalidatie Impact.

Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in de Wetenschappelijke Raad:

 • Prof. dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom (voorzitter)
 • Dr. P.H. (Paulien) Goossens
 • Dr. J.A. (Joris) de Graaf
 • Dr. M.C. (Marike) Maijers
 • Dr. L.D. (Leo) Roorda
 • Dr. J. (Jorrit) Slaman

Expertgroepen

 • Adviseren over meetinstrumenten per diagnosegroep.
 • Samenstelling verschilt per vraagstelling.
 • Diagnose gebonden werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) als basis.

Op dit moment bestaat  Expertgroep Kinderen uit de volgende leden:

 • Dr. Y. (Yvonne) Geerdink
 • Drs. I. (Inez) van der Ham
 • Drs. M.A. (Marie-Anne) Kuijper
 • K.M. (Karen) van Meeteren, BSc
 • Drs. J. C. (Judith) van Munster
 • Dr. H.A. (Heleen) Reinders-Messelink
 • Dr. F.C. (Fabienne) Schasfoort

Momenteel hebben de volgende mensen zitting in de Expertgroep NAH:

 • Dr. M. (Menno) van der Holst
 • Dr. M. (Mirjam) Kooijman
 • Drs. I. (Ineke) Kortland
 • Dr. J.R. (Joke) de Kroon
 • Dr. S.A.M. (Suzanne) Lambregts
 • Dr. D.M. (Diana) Oosterveer

Momenteel hebben de volgende mensen zitting in de Expertgroep Amputatie:

 • Drs.ir. R.F. (René) van Ee
 • H. Ferguson, huisarts niet praktiserend
 • Drs. C.J. (Cheriel) Hofstad
 • Dr. F.A.J. (Fred) de Laat
 • Dr. R.A. (Ruud) Leijendekkers
 • Drs. I. (Irene) Newsum

Heb je een vraag?

Neem contact op