Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

Organisatiestructuur

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de stichtingsdoelen zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. De ruggengraat van de Stichting is de inhoudelijke governance die organisatorisch wordt ingevuld in de vorm van de Wetenschappelijke Raad (WR) en de Expertgroepen (EG). Het bestuur, de WR en de EG worden hierbij ondersteund door een kleine organisatie.

Een belangrijk deel van de operationele processen betreft het beheer van de centrale IT-infrastructuur en de ondersteuning van de verschillende gebruikersgroepen. Om continuïteit te kunnen garanderen is het technisch applicatiebeheer en de hosting volledig uitbesteed aan SDB Groep.

 

 

Wetenschappelijke Raad:

  • Bepaalt en bewaakt wetenschappelijk kader
  • Formuleert visie op gebruik uitkomstmaten om kwaliteit zorg te verbeteren
  • Bepaalt ontwikkelagenda voor Revalidatie Impact

 

Expertgroep:

  • Adviseert over meetinstrumenten per diagnosegroep
  • Samenstelling verschilt per vraagstelling
  • Diagnose gebonden werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) als basis

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting Revalidatie Impact bestaat uit vijf zetels: één zetel voor de directeur van Revalidatie Nederland, één zetel voor de voorzitter van de bestuurscommissie Informatiebeleid en – technologie van Revalidatie Nederland (VRA), twee zetels namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en één zetel namens de Patiëntenfederatie. Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in het bestuur:

  • Namens Revalidatie Nederland: Martijn Klem en Ronald Spanjers
  • Namens de VRA: Hans Rietman en Henk Arwert
  • Namens de Patiëntenfederatie: Klaartje Spijkers

 

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke raad wordt op dit moment samengesteld door het stichtingsbestuur.

Heb je een vraag?

Neem contact op