Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

Organisatiestructuur

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de stichtingsdoelen zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. De ruggengraat van de Stichting is de inhoudelijke governance die organisatorisch wordt ingevuld in de vorm van de Wetenschappelijke Raad (WR) en de Expertgroepen (EG). Het bestuur, de WR en de EG worden hierbij ondersteund door een kleine organisatie.

Een belangrijk deel van de operationele processen betreft het beheer van de centrale IT-infrastructuur en de ondersteuning van de verschillende gebruikersgroepen. Om continuïteit te kunnen garanderen is het technisch applicatiebeheer en de hosting volledig uitbesteed aan SDB Groep.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting Revalidatie Impact bestaat uit vijf zetels: twee zetels namens Revalidatie Nederland, twee zetels namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en één zetel namens de Patiëntenfederatie. Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in het bestuur:

 • Namens Revalidatie Nederland:
  • Drs. M.H. (Martijn) Klem
  • Dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers
 • Namens de VRA:
  • Prof. dr. J.S. (Hans) Rietman
  • Dr. H.J. (Henk) Arwert
 • Namens de Patiëntenfederatie:
  • Drs. K. (Klaartje) Spijkers

Wetenschappelijke Raad

 • Bepaalt en bewaakt wetenschappelijk kader
 • Formuleert visie op gebruik uitkomstmaten om kwaliteit zorg te verbeteren
 • Bepaalt ontwikkelagenda voor Revalidatie Impact

Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in de Wetenschappelijke Raad:

 • Prof. dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom (voorzitter)
 • Prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
 • Dr. P.H. (Paulien) Goossens
 • Dr. L.D. (Leo) Roorda
 • Dr. J. (Jorrit) Slaman

Expertgroepen

 • Adviseren over meetinstrumenten per diagnosegroep
 • Samenstelling verschilt per vraagstelling
 • Diagnose gebonden werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) als basis

Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in de Expertgroep Kinderen:

 • Drs. I. (Inez) van der Ham
 • Drs. B.E. (Bianca) Impelmans
 • Dr. M. (Marjolein) Ketelaar
 • Drs. M.A. (Marie-Anne) Kuijper
 • Dr. F.C. (Fabienne) Schasfoort

Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in de Expertgroep NAH:

 • Dr. M. (Mirjam) Kooijman
 • Drs. I. (Ineke) Kortland
 • Dr. J.R. (Joke) de Kroon
 • Dr. S.A.M. (Suzanne) Lambregts
 • Dr. D.M. (Diana) Oosterveer

Heb je een vraag?

Neem contact op