Contact

Bel (030) 273 93 84

Hoe werkt het?

Om data voor Revalidatie Impact Scores te kunnen aanleveren, doorlopen revalidatie-instellingen een aantal stappen. Stichting Revalidatie Impact biedt hen ondersteuning en begeleiding bij dit proces.

Revalidatie Impact richt zich momenteel op deze uitkomstmaten: de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER), de Pain Disability Index (PDI) en de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Daarnaast is er een pilot opgestart met de Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) (voorbereidende informatie over de pilot is eventueel hier na te lezen). Maar de start van het aanleveren van gegevens hoeft niet te wachten totdat alle uitkomstmaten binnen uw organisatie zijn ingericht. Mocht uw instelling op dit moment één meetinstrument hanteren, dan kunt u al starten met aanleveren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Inge Verhoogt via info@revalidatie-impact.nl. Zie voor meer informatie ook onze infographic en folder.

Stap 1: Afsluiten overeenkomsten

Voordat instellingen data kunnen aanleveren aan DHD, moet er een Dienstverleningsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst worden afgesloten tussen de instelling en DHD. Ook vragen wij het Wijzigingsformulier Lokaal Beheerder en de Toetredingsovereenkomst te retourneren. Deze sturen wij u toe om te ondertekenen.

Stap 2: Aanmaken lokaal beheerder

Het is van belang dat alle personen die betrokken zijn bij het aanleveren van de data, toegang krijgen tot de systemen. Een lokaal beheerder kan gebruikersaccounts aanmaken voor andere medewerkers uit de revalidatie-instelling. Na het afsluiten van de overeenkomsten, stelt iedere revalidatie-instelling minimaal één lokaal beheerder aan die medewerkers toegang kan verlenen tot het Datahub-portaal en de dashboardomgeving. Het beheren van de accounts door de lokaal beheerder kan op https://accountbeheer.dhd.nl. Ook is er een instructievideo.

Weet u niet wie de lokaal beheerder in uw revalidatie-instelling is? Neem dan contact op met DHD via telefoonnummer 030 799 61 65 of per e-mail: info@dhd.nl

Stap 3: Aanmaken gegevensbestand

Uitgangspunt voor de aanlevering is dat gegevens volgens de data dictionary en zo volledig mogelijk worden aangeleverd. De data dictionary bevat de benodigde informatie om het gegevensbestand aan te kunnen maken. Het is mogelijk om CSV- en om XML-bestanden aan te leveren.

Stap 4: Eerste aanlevering

Aanlevering gaat via het Datahubportaal. Het portaal is te bereiken via https://datahub.dhd.nl. Minimaal 1 keer per kwartaal wordt u gevraagd om gegevens aan te leveren. Bij de eerste aanlevering van een CSV of XML-bestand is het mogelijk om eerst een testbestand aan te leveren. Hiervoor moet u, in de naamgeving van het aan te leveren bestand, <PROD> vervangen door <TEST>. Meer informatie over de naamgeving van het aan te leveren bestand staat beschreven in de data dictionary. De eerste aanlevering kan volledig zelfstandig uitgevoerd worden. Indien gewenst kunt u ook met DHD een testmoment afspreken. Neem dan contact op met de Servicedesk van DHD via telefoonnummer: 030 799 61 65 of e-mail: info@dhd.nl

Stap 5: Feedback op de aangeleverde gegevens

Het CSV- of XML-bestand wordt gevalideerd na uploaden in het Datahub-portaal. Het verwerkingsverslag laat zien hoe dit is gegaan. Meer informatie over feedback op de aangeleverde gegevens staat beschreven in de Gebruikershandleiding Registraties via Datahub.

Stap 6: Gegevens inzien via het uitkomsten-dashboard

Uw aangeleverde gegevens worden inzichtelijk via het uitkomsten-dashboard op https://ri.dhd.nl. Het autorisatieniveau van uw account bepaalt welke gegevens u kunt inzien.

Heb je een vraag?

Neem contact op