Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

Hoe werkt het?

Om data voor Revalidatie Impact Scores te kunnen aanleveren, doorlopen revalidatie-instellingen een aantal stappen. De Stichting Revalidatie Impact biedt u ondersteuning en begeleiding in dit proces. Hieronder worden de verschillende stappen toegelicht. Klik hier voor het gedetailleerde stappenplan of de infographic. Bij het doorlopen van het stappenplan zal blijken dat Revalidatie Impact zich momenteel richt op twee meetinstrumenten: Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) en Pain Disability Index (PDI). Start van gegevensaanlevering hoeft niet te wachten totdat het gebruik van beide meetinstrumenten binnen uw organisatie is ingericht. Mocht uw instelling op dit moment één meetinstrument hanteren dan kan er al gestart worden met aanleveren. De vastgestelde dataset  is het uitgangspunt.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Inge Verhoogt via info@revalidatie-impact.nl.

Stap 1: Aanmelden Revalidatie Impact Scores

Als u wilt starten met het aanleveren van data, kunt u een bericht sturen naar info@revalidatie-impact.nl ter attentie van Inge Verhoogt.

Stap 2: Afsluiten overeenkomsten

Voordat instellingen data kunnen aanleveren aan SDB groep moet er een Dienstverleningsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst gesloten worden tussen de instelling en SDB groep. Deze wordt u ter ondertekening toegezonden.

Stap 3: Aanmaken gegevensbestand (XML-bestand)

Het uitgangspunt voor de aanlevering is dat de vastgestelde dataset zo volledig mogelijk wordt aangeleverd. Hierbij gaat het om data over de afgelopen maand. Er wordt daarom per maand een gegevensbestand aangemaakt. Gegevens uit uw bronsysteem moeten in XML-format aangeleverd worden. U kunt eventueel de RIXml tool gebruiken om uw gegevensbestand om te zetten naar een XML-bestand.
Klik hier voor de informatie met betrekking tot het gebruik van meetinstrument USER en de PDI.

Stap 4: toegang Databroker

Om het databestand via een beveiligde omgeving aan te leveren is allereerst toegang tot de “Databroker” noodzakelijk. Het is daarom van belang dat alle personen die betrokken zijn bij het aanleveren van de data toegang krijgen. U kunt gebruikersaccounts aanvragen met een speciaal formulier. In dit formulier kunt u ook aangeven voor welke locaties en (eventueel teams) u gegevens aan gaat leveren. U kunt vervolgens ook per gebruiker aangeven van welke locaties en teams zij de resultaten mogen inzien via het Dashboard.

Stap 5: Uploaden XML bestand

Aanleveren van het gegevensbestand gebeurt door een upload in de Databroker (een beveiligde omgeving), de handleiding hiervoor vindt u hier.

Stap 6: Feedback op de aangeleverde gegevens

Het XML-bestand wordt gevalideerd na uploaden in de Databroker. U kunt de methodiek die gebruikt is voor het genereren van het eerste XML-bestand steeds opnieuw gebruiken, tenzij (de validatie van) het nieuwe XML-bestand blokkerende bevindingen oplevert en niet geaccepteerd wordt. Mocht dat het geval zijn  dan kunt u ervoor kiezen:

  • om een aangepast XML-bestand van dezelfde periode te uploaden of
  • om het bestand met fouten door te sturen naar de Dashboardomgeving.

Stap 7: Gegevens inzien via het Dashboard

Uw aangeleverde gegevens worden inzichtelijk gemaakt via het Dashboard. Het autorisatieniveau van uw account bepaalt welke gegevens u kunt inzien. Voor meer informatie, zie de gebruikershandleiding van het Dashboard.

Heb je een vraag?

Neem contact op