Contact

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Bel (030) 273 93 84

Hoe werkt het?

Om data voor Revalidatie Impact Scores te kunnen aanleveren, doorlopen revalidatie-instellingen een aantal stappen. De Stichting Revalidatie Impact biedt u ondersteuning en begeleiding in dit proces. Hieronder worden de verschillende stappen toegelicht. Bij het doorlopen van het stappenplan zal blijken dat Revalidatie Impact zich momenteel richt op twee meetinstrumenten: Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) en Pain Disability Index (PDI). Voor data aanlevering hoeft u niet te wachten totdat het gebruik van beide meetinstrumenten binnen uw organisatie is ingericht. Mocht uw instelling op dit moment één meetinstrument hanteren dan kan er al gestart worden met data-aanlevering. Hierbij gaat het om data over de afgelopen maand en is de vastgestelde dataset het uitgangspunt. Bovendien zijn de stappen uit dit stappenplan niet van elkaar afhankelijk: stappen kunnen ook parallel aan elkaar worden uitgevoerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Karin Braspenning, beleidsadviseur, info@revalidatie-impact.nl.

 

Stap 1: Startformulier data aanlevering Revalidatie Impact Scores

Als u wilt starten met het aanleveren van data, kunt u een bericht sturen naar info@revalidatie-impact.nl ter attentie van Karin Braspenning. Om u goed te kunnen begeleiden en om de juiste informatie te krijgen over de uitgangssituatie voor de data-aanlevering ontvangt u dan een startformulier om in te vullen.

 

Stap 2: Afsluiten overeenkomsten

Om data te kunnen aanleveren aan SDB Groep wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de revalidatie-instelling en SDB Groep. Nadat het startformulier ingevuld is, zal SDB Groep een dienstverleningsovereenkomst toesturen.

Let op: Mocht er voor data-aanlevering een systeem ingezet worden waar een andere partij dan uw EPD leverancier of Klinimetrie leverancier bij betrokken zijn dan is het ook nodig deze partij te contracteren.

 

Stap 3: Oplevering gegevenselementen uit Dataset

Om zo goed mogelijk te kunnen benchmarken,  is het van belang dat revalidatie-instellingen alle data uit de vastgestelde dataset volledig aanleveren. Met volledig wordt bedoeld dat alle gegevenselementen die opgenomen zijn in de dataset op de juiste manier volgens de afgesproken restricties en afhankelijkheden in het XML databestand zijn opgenomen.

Klik hier om de dataset met bijbehorende toelichting te openen.
Klik hier voor de informatie met betrekking tot het gebruik van meetinstrument USER en hier voor PDI.

Het is van belang om te achterhalen wat er per gegevenselement in de revalidatie-instelling nodig is om te kunnen aanleveren. De revalidatie-instelling kan dit met onderstaand formulier inventariseren. Klik op Impact Oplevering Gegevenselementen Dataset om bijbehorend formulier te openen en op te sturen naar info@revalidatie-impact.nl t.a.v. Karin Braspenning.

 

Stap 4: XML bestand genereren

Wanneer de gegevenselementen uit de dataset beschikbaar zijn, kan met behulp van de XML schema definitie het databestand aangemaakt worden. Het uploaden van dit databestand vindt plaats door het via een beveiligde omgeving aan te leveren.

 

Stap 5: Benodigde accounts en organisatiestructuur

Om het databestand via een beveiligde omgeving aan te leveren is allereerst inloggen in het systeem van SDB Groep noodzakelijk. Het is daarom van belang dat alle personen die betrokken zijn bij het aanleveren van de data toegang krijgen tot de “databroker”.

U kunt gebruikersaccounts voor het raadplegen van het dashboard en de databroker aanvragen met een speciaal formulier: Organisatiestructuur En Gebruikers. In dit formulier kunt u ook aangeven voor welke locaties en (eventueel teams) u gegevens aan gaat leveren. U kunt vervolgens per gebruiker aangeven van welke locaties en teams zij de resultaten mogen inzien.

 

Stap 6: Uploaden XML bestand
Met een “databroker”-account kun u na het inloggen op uploadomgeving van Revalidatie Impact Scores het databestand uploaden.

 

Stap 7: Feedback op XML bestand
U kunt de methodiek die gebruikt is voor het genereren van het eerste xml bestand steeds opnieuw gebruiken, tenzij (de validatie van) het nieuwe XML bestand blokkerende bevindingen oplevert en niet geaccepteerd wordt. Mocht dat het geval zijn dan ontvangt u een eerste terugkoppeling op grove fouten direct in de uploadomgeving van Revalidatie Impact Scores. U kunt er dan voor kiezen:

  • om een aangepast xml bestand van dezelfde periode te uploaden of
  • om het bestand met fouten door te sturen naar de dashboardomgeving.

Meer informatie over de datakwaliteit kunt u vinden in het dashboard Afgewezen Meetparen.

 

Heb je een vraag?

Neem contact op