Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Dashboard Uitkomsten uitgebreid

Stichting Revalidatie Impact heeft in samenwerking met DHD een nieuwe versie van het dashboard uitkomsten opgeleverd. Hierin zijn o.a. de volgende verbeter- en ontwikkelpunten verwerkt:

  • Uitbreiding COPM-grafieken: splitsbaar voor performance en satisfaction, % meetparen met 2 of meer punten verschilscore, uitkomst uitgezet tegen meetperiode.
  • Trends in de tijd: meerdere jaren in 1 grafiek.
  • Weergave van de USER-uitkomsten: per domein en nu ook met de niet verplichte vragen.
  • Makkelijkere interpretatie grafieken, want deze geven nu aantal metingen weer.
  • Uitbreiding downloadmogelijkheden.

Vragen? Neem dan contact op met Inge Verhoogt via I.Verhoogt@revalidatie-impact.nl

Heb je een vraag?

Neem contact op