Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Revalidatie Impact zoekt nieuwe leden voor Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van Stichting Revalidatie Impact is op zoek naar twee nieuwe leden. Stichting Revalidatie Impact, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, de Patiëntenfederatie en Revalidatie Nederland, zet zich in om de revalidatiezorg in Nederland te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars, inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie.

De Wetenschappelijke Raad speelt een cruciale rol binnen Stichting Revalidatie Impact. De Raad adviseert het bestuur over inhoudelijke doorontwikkeling van generieke- en diagnose-specifieke uitkomstmaten, data-uitgifte en aansluiting van bestaande MSR-registraties. De Wetenschappelijke Raad toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting.

De Wetenschappelijke Raad bestaat na toetreding van de nieuwe leden uit zes onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden die zo’n vier keer per jaar vergaderen. Vanwege uittreding van één lid en uitbreiding van het aantal zetels zoekt de Wetenschappelijke Raad twee nieuwe leden. De Raad nodigt revalidatieartsen en/of onderzoekers met ervaring in klinimetrie binnen de revalidatiegeneeskunde van harte uit om zich kandidaat te stellen. Meer informatie is te vinden in de Taakomschrijving Wetenschappelijke Raad Stichting Revalidatie Impact: profiel- en taakomschrijving Wetenschappelijke Raad.

De sollicitatiegesprekken vinden in mei plaats met de voorzitter van Stichting Revalidatie Impact, de voorzitter Wetenschappelijke Raad en de directeur van Stichting Revalidatie Impact. Belangstelling voor de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Revalidatie Impact, kan tot 24 april 2024 kenbaar gemaakt worden door een CV en korte motivatie te sturen naar Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact, s.heintzbergen@revalidatie-impact.nl.

Utrecht

Heb je een vraag?

Neem contact op