Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Stichting Revalidatie Impact aspirant-lid van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties

Stichting Revalidatie Impact is toegelaten als aspirant-lid van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). De SKR is een samenwerkingsplatform van kwaliteitsregistraties. Het vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties. De SKR wil bijdragen aan kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg door betrouwbare kwaliteitsinformatie aan te leveren. Belangrijk vereiste hiervoor: eenduidige organisatorische structuren met minimale administratieve lasten en data die zoveel mogelijk kan worden hergebruikt. Het SKR is nog een jong samenwerkingsverband. De belangrijkste redenen van Stichting Revalidatie Impact om mee te doen aan SKR zijn:

 • Gezamenlijke actie op overkoepelende juridische zaken. Te denken valt aan reacties op het concept-wetsvoorstel voor de grondslag van kwaliteitsregistraties. Dit geeft per kwaliteitsregistratie minder juridische kosten en een groter bereik.
 • Actuele informatievoorziening over de komende criteria voor opname in het ‘Register van Registers’. Hierdoor kan Revalidatie Impact beter voorsorteren op goedkeuring.
 • Samen met andere kwaliteitsregistraties leren hoe de inzet van kwaliteitsregistraties daadwerkelijk kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg op onderwerpen als:
  • statistische analyses voor case-mix correctie;
  • koppelingen met andere databronnen zoals Vektis of andere registraties;
  • gebruik van benchmarks;
  • afstemming van datasets om administratieve lasten te verlagen.
t

Heb je een vraag?

Neem contact op