Contact

Bel (030) 273 93 84

Dashboard Uitkomsten uitgebreid

Stichting Revalidatie Impact heeft in samenwerking met DHD een nieuwe versie van het dashboard uitkomsten opgeleverd. Hierin zijn o.a. de volgende verbeter- en ontwikkelpunten verwerkt:

 • Uitbreiding COPM-grafieken: splitsbaar voor performance en satisfaction, % meetparen met 2 of meer punten verschilscore, uitkomst uitgezet tegen meetperiode.
 • Trends in de tijd: meerdere jaren in 1 grafiek.
 • Weergave van de USER-uitkomsten: per domein en nu ook met de niet verplichte vragen.
 • Makkelijkere interpretatie grafieken, want deze geven nu aantal metingen weer.
 • Uitbreiding downloadmogelijkheden.

Vragen? Neem dan contact op met Inge Verhoogt via I.Verhoogt@revalidatie-impact.nl

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de voortgang COPM pilot binnen de kinderrevalidatie
 • upgrade van het Revalidatie Impact Scores dashboard
 • de toetsing voor opname in het landelijke register van Kwaliteitsregistraties

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact juli 2023

De voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te lezen in het archief. Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Het is Revalidatie Impact gelukt om in de eerste toetsingsronde te komen voor opname in het register voor Kwaliteitsregistraties. Dit bevestigt dat Revalidatie Impact een van de voorlopers is in de medische registraties van Nederland. Opname als kwaliteitsregistratie is een belangrijke stap, omdat revalidatie-instellingen daarna bijvoorbeeld geen toestemming meer hoeven te vragen aan patiënten voor het verwerken van gepseudonimiseerde data in kwaliteitsgegevens.

Voor het goed functioneren van kwaliteitsregistraties in de zorg, schiet de nu geldende wetgeving tekort. Een noodzakelijke wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) voorziet in een wettelijke verwerkingsgrondslag voor registratiehouders én kwaliteitsregistraties om (bijzondere-) persoonsgegevens te mogen verwerken.  De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en verplichte aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data.

Begin mei konden registers zich melden voor de eerste 3 toetsingsrondes waarin 30 kwaliteitsregistraties worden getoetst. Voor Stichting Revalidatie Impact heeft opname in het register voor kwaliteitsregistraties prioriteit. Daarom heeft de stichting er alles aan gedaan om aan alle voorwaarden te voldoen. Met succes: Revalidatie Impact is geplaatst in de eerste toetsingsronde. Dat betekent dat we horen bij de 10 landelijke kwaliteitsregistraties die als eerste getoetst zullen worden. Uiterlijk 9 juni 2023 moeten alle bewijsstukken en het uitgebreide aanvraagformulier worden ingediend. Er is al veel voorbereidend werk gedaan. We zullen ons de komende weken richten op het compleet maken van alle gevraagde informatie.

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • Upgrade Revalidatie Impact Scores dashboard en data dictionary 2.0
 • Eerste spiegelbijeenkomst op 23 januari
 • COPM en PROMIS pilot

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact januari 2023

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de uitbreiding van de dataset met PROMIS
 • de oprichting van de Expertgroep Amputatie
 • en roept op tot gegevensaanlevering

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact augustus 2022

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Stichting Revalidatie Impact zet zich in om de revalidatiezorg in Nederland te verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren wordt een Functionaris Gegevensbescherming (FG) gezocht. De FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en houdt binnen Stichting Revalidatie Impact toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Graag uw aandacht voor bijgevoegde vacature voor een Functionaris Gegevensbescherming. Een aanstelling op basis van detachering vanuit één van de leden van Revalidatie Nederland is een pre. Het betreft een functie voor gemiddeld 2 uur per week, waarbij in de eerste periode van inwerken en opstarten wat meer inzet gevraagd wordt.

Meer informatie: Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact, s.heintzbergen@revalidatie-impact.nl

Social Media

Heb je een vraag?

Neem contact op