Contact

Bel (030) 273 93 84

Stichting Revalidatie Impact – Oproep COPM pilotinstellingen

De Stichting Revalidatie Impact
De Stichting Revalidatie Impact stelt zich ten doel de revalidatiezorg verder te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie. Door resultaten met elkaar te vergelijken kunnen revalidatie-instellingen leren en verbeteren en op den duur kunnen patiënten kiezen waar zij hun behandeling willen krijgen.

De Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Patiëntenfederatie Nederland en Revalidatie Nederland (RN).

 

Uitkomstmaat Kinderrevalidatie
Binnen de Stichting Revalidatie Impact is een Expertgroep Kinderen actief aan de slag gegaan met de uitwerking van een uitkomstmaat voor de kinderrevalidatie. De Expertgroep bestaat uit Inez van der Ham, Fabienne Schasfoort, Marie-Anne Kuijper, Bianca Impelmans, Karen van Meeteren en Marjolijn Ketelaar. Vanaf oktober 2021 zal een uitkomstmaat voor de kinderrevalidatie toegevoegd worden aan de Revalidatie Impact Scores. Hiervoor wordt de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ingezet. De gegevensverzameling start bij de groepen TPG en mytylpopulatie tot 8 jaar.

 

Pilotinstellingen gevraagd

Bij elke nieuw gekozen uitkomstmaat zal met een aantal revalidatie-instellingen een korte pilotfase doorlopen worden. Vanaf oktober 2021 is het Revalidatie Impact Scores systeem ingericht om COPM data te ontvangen. Stichting Revalidatie Impact is daarom op zoek naar revalidatie-instellingen die ervaring hebben met het gebruik van de COPM bij TPG en/of mytyl populatie. Wie is enthousiast om uitkomstmaten binnen de kinderrevalidatie verder te brengen?

Dataverzameling
In deze pilot zullen de gegevens worden aangeleverd bij DHD via een voor revalidatie-instellingen bekende route. De dataverzameling zal gaan via een .csv of .xml formaat via dezelfde infrastructuur als de andere Revalidatie Impact Scores (bij klinische CVA de USER en bij chronische pijn de PDI). Pilotinstellingen kunnen hun eigen gegevens terugzien in het Revalidatie Impact Scores dashboard. Ook kunnen ze de gemiddelde scores van de benchmark (de andere pilotinstellingen) terugzien.

Er worden grofweg de volgende gegevens gevraagd:

  • COPM startmeting bij aanvang behandeling (performance en satisfaction score)
  • COPM evaluatiemeting 3 tot 8 maanden na COPM startmeting
  • Geslacht
  • Geboortejaar
  • ICD-10 code van de hoofddiagnose
  • Behandelinzet (optioneel)
  • Belemmerende en bevorderende factoren (optioneel opmerkingenveld)

Evaluatie pilot
Na een half jaar zal de pilot geëvalueerd worden. In samenspraak met de pilotinstellingen zal Stichting Revalidatie Impact bepalen of de COPM gegevensverzameling waardevolle informatie oplevert. Als de evaluatie positief is zal, met informatie uit de pilotinstellingen, bepaald worden of aanscherpingen of wijzigingen in de dataset nodig zijn. Daarna kan de COPM een definitieve plek krijgen in de Revalidatie Impact Scores en wordt dit een verplichte uitkomstmaat voor de kinderrevalidatie.

Aanmelden of meer informatie: Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact, s.heintzbergen@revalidatie-impact.nl

Vogellanden022medium

Heb je een vraag?

Neem contact op