Contact

Bel (030) 273 93 84

Nieuwsbrief Revalidatie Impact (10) verschenen

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de eerste spiegelbijeenkomst
 • COPM-pilot
 • ontwikkelingen t.a.v. PROMIS-vragenlijsten en -pilot
 • landelijke ontwikkelingen over kwaliteitsregistraties in de zorg

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact januari 2023

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de uitbreiding van de dataset met PROMIS
 • de oprichting van de Expertgroep Amputatie
 • en roept op tot gegevensaanlevering

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact augustus 2022

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Stichting Revalidatie Impact zet zich in om de revalidatiezorg in Nederland te verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren wordt een Functionaris Gegevensbescherming (FG) gezocht. De FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en houdt binnen Stichting Revalidatie Impact toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Graag uw aandacht voor bijgevoegde vacature voor een Functionaris Gegevensbescherming. Een aanstelling op basis van detachering vanuit één van de leden van Revalidatie Nederland is een pre. Het betreft een functie voor gemiddeld 2 uur per week, waarbij in de eerste periode van inwerken en opstarten wat meer inzet gevraagd wordt.

Meer informatie: Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact, s.heintzbergen@revalidatie-impact.nl

Na de Expertgroep NAH is er nu een derde Expertgroep van de stichting Revalidatie Impact opgericht: de Expertgroep Amputatie.

In de Expertgroep Amputatie zitten Irene Newsum, Ruud Leijendekkers, Fred de Laat, Cheriel Hofstad en René van Ee. Deze revalidatieartsen en -onderzoekers zullen zich de komende periode buigen over uitkomstmaten bij amputatie revalidatie. Op 7 maart kwam de Expertgroep Amputatie voor de eerste keer bijeen.

De Expertgroepen van Stichting Revalidatie Impact adviseren de Wetenschappelijke Raad over de meest geschikte patiënt relevante meetinstrumenten en rapportages per (hoofd)diagnosegroep. In de Expertgroepen komen deskundigen met kennis van een bepaalde diagnosegroep en de bijbehorende klinimetrie samen.

Stichting Revalidatie Impact is toegelaten als aspirant-lid van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). De SKR is een samenwerkingsplatform van kwaliteitsregistraties. Het vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties. De SKR wil bijdragen aan kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg door betrouwbare kwaliteitsinformatie aan te leveren. Belangrijk vereiste hiervoor: eenduidige organisatorische structuren met minimale administratieve lasten en data die zoveel mogelijk kan worden hergebruikt. Het SKR is nog een jong samenwerkingsverband. De belangrijkste redenen van Stichting Revalidatie Impact om mee te doen aan SKR zijn:

 • Gezamenlijke actie op overkoepelende juridische zaken. Te denken valt aan reacties op het concept-wetsvoorstel voor de grondslag van kwaliteitsregistraties. Dit geeft per kwaliteitsregistratie minder juridische kosten en een groter bereik.
 • Actuele informatievoorziening over de komende criteria voor opname in het ‘Register van Registers’. Hierdoor kan Revalidatie Impact beter voorsorteren op goedkeuring.
 • Samen met andere kwaliteitsregistraties leren hoe de inzet van kwaliteitsregistraties daadwerkelijk kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg op onderwerpen als:
  • statistische analyses voor case-mix correctie;
  • koppelingen met andere databronnen zoals Vektis of andere registraties;
  • gebruik van benchmarks;
  • afstemming van datasets om administratieve lasten te verlagen.

Deze uitgave informeert u onder andere over:

 • de ontwikkelagenda van Revalidatie Impact
 • de doelstellingen voor 2022
 • de COPM-pilot binnen de kinderrevalidatie.

Download hier de nieuwsbrief Revalidatie Impact januari 2022

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Social Media

Heb je een vraag?

Neem contact op