Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

MUREVAN onderzoek – update en oproep deelname

Vanuit Stichting Revalidatie Impact is er, vanwege de raakvlakken, regelmatig afstemming met MUREVAN onderzoekers. MUREVAN staat voor: Meten van Uitkomsten van REVAlidatie in Nederland.

 

MUREVAN is een onderzoeksproject van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU), waarop ZonMw toezicht houdt. Het voornaamste doel van het MUREVAN onderzoeksproject is het selecteren van meetinstrumenten om inzicht te krijgen in de revalidatie. Dit willen onderzoekers van MUREVAN bereiken door een valide meetinstrument, een selectie van generieke zelfrapportage vragenlijsten (PROMs) voor het meten van zelfredzaamheid/fysiek functioneren, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en de behaalde resultaten op instellingsniveau in kaart brengen.

 

Uitkomsten van het MUREVAN onderzoek zijn heel nuttig voor de keuze van uitkomstmaten binnen Stichting Revalidatie Impact. In totaal zijn 700 revalidanten nodig voor het onderzoek om de selectie van vragenlijsten goed te kunnen beoordelen. Op dit moment is ongeveer 50% van de gewenste inclusies binnen MUREVAN gerealiseerd. Daarbij zijn de inclusies niet evenredig over diagnosegroepen verdeeld. Er zijn vooral nog veel inclusies uit de diagnosegroepen neurologie (zoals MS en NMZ) en klinische dwarslaesie nodig.

Verzoek aan revalidatie-instellingen en hun artsen

Om het beoogde aantal inclusies vanuit m.n. de diagnosegroepen klinisch Dwarslaesie en Neurologie (MS en NMZ) te kunnen halen, worden nog revalidatiecentra/ziekenhuizen gezocht die willen deelnemen aan het MUREVAN onderzoek voor deze diagnosegroepen.

 

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Mourits via b.mourits@dehoogstraat.nl.

 

Lodz

Heb je een vraag?

Neem contact op