Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Oproep voor deelname aan pilot 6MWT

Pilotinstellingen gevraagd

Binnen Stichting Revalidatie Impact is de Expertgroep Amputatie actief aan de slag gegaan met een uitkomstmaat voor patiënten met een beenamputatie. Hierbij is door de Wetenschappelijke Raad en Expertgroep Amputatie het uitgangspunt meegegeven aan te sluiten bij de FMS richtlijn, waaruit de keuze voor een uitkomstmaat gebaseerd op de 6MWT volgde. Bij elke nieuwgekozen uitkomstmaat wordt met een aantal revalidatie-instellingen een pilot doorlopen.  Stichting Revalidatie Impact is daarom op zoek naar revalidatie-instellingen die ervaring hebben met het gebruik van de 6MWT.

Wie is enthousiast om voor deze uitkomstmaat deel te nemen aan de pilot en daarmee de revalidatiezorg bij beenamputatie verder te brengen?

Geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging om nog voor de zomervakantie gezamenlijk de aanpak af te stemmen. De pilot gaat na de zomer van start. Vanaf het najaar 2024 is het Revalidatie Impact Scores systeem ingericht om 6MWT-gegevens te ontvangen.

Aanmelden of vragen?

Neem contact op met Inge Verhoogt, Business Intelligence Specialist. i.verhoogt@revalidatie-impact.nl

 

Meer informatie

Dataverzameling

De dataverzameling betreft patiënten met amputatiehoogte syme en daarboven. In deze pilot zullen de gegevens worden aangeleverd bij DHD via een voor revalidatie-instellingen bekende route. De dataverzameling zal gaan via een .csv- of .xml-formaat en over dezelfde infrastructuur als de andere Revalidatie Impact Scores (bij klinische CVA de USER, bij chronische pijn de PDI en voor TPG en mytylschoolkinderen tot en met 8 jaar de COPM). Pilotinstellingen kunnen hun eigen gegevens terugzien in het Revalidatie Impact Scores dashboard. Ook kunnen ze de gemiddelde scores van de benchmark (de andere pilotinstellingen) terugzien.

In aansluiting bij de bestaande opbouw van de Revalidatie Impact Scores wordt gevraagd meetparen aan te leveren, bestaande uit een begin- en eindmeting. Omdat bij deze patiënten een beginmeting niet altijd mogelijk is, kunnen instellingen hiervoor de waarde ‘999 – niet van toepassing’ gebruiken. Grofweg worden de volgende gegevens aangeleverd:

  • Afnamedatum en soort meting (begin-/ tussen-/ eindmeting);
  • De in 6 minuten afgelegde afstand in meters;
  • Of er gebruik is gemaakt van een loophulpmiddel;
  • De lengte van het parcours;
  • ICD-10 code van de hoofddiagnose;
  • Zorgtrajectnummer.

Evaluatie pilot

Een half jaar na aanlevering van de eerste gegevens, zal de pilot worden geëvalueerd. Met de deelnemende instellingen en de expertgroep Amputatie worden bij start van de pilot de evaluatiecriteria vastgesteld. Als de evaluatie positief is, zal met informatie uit de pilotinstellingen, bepaald worden of aanscherpingen of wijzigingen van de dataset nodig is. Daarna kan de 6MWT een definitieve plek krijgen in de Revalidatie Impact Scores en wordt dit een verplichte uitkomstmaat voor de revalidatie van patiënten met een beenamputatie.

rollator

Heb je een vraag?

Neem contact op