Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Pilot COPM binnen kinderrevalidatie succesvol afgerond!

Binnen Stichting Revalidatie Impact heeft de Expertgroep Kinderen zich gebogen over de uitwerking van een uitkomstmaat voor de kinderrevalidatie. In oktober 2021 is deze uitkomstmaat (in pilotfase) voor de kinderrevalidatie toegevoegd aan de Revalidatie Impact Scores. Het betreft een uitkomstmaat die berekend wordt uit resultaten van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). De pilotinstellingen hebben de COPM ingezet bij de Therapeutische Peuter Groep (TPG) en bij Mytylschoolkinderen in de leeftijd tot en met 8 jaar. Zij hebben de verzamelde data aangeleverd en deze is opgenomen in het dashboard ‘Revalidatie Impact Scores’ van DHD. In januari 2024 is de pilot afgerond met een evaluatie. Hierbij zijn de in de pilot opgedane ervaringen beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  1. De resultaten zijn input voor gesprek om kwaliteit van zorg te verbeteren (goede benchmarkinformatie);
  2. De COPM is praktisch goed bruikbaar;
  3. Ouders zien de COPM als meerwaarde.

Uit de evaluatie blijkt dat de COPM het patiëntgericht werken en het leveren van maatwerk bij deze groepen kinderen bevordert. De uitkomstmaat, berekend uit COPM scores bij start en evaluatie, geeft mooie input voor het gesprek over kwaliteit van zorg. Daarnaast blijkt dat de COPM praktisch goed bruikbaar is. Ook ouders zien de COPM als meerwaarde. Besloten is dan ook om voor deze groepen kinderen de COPM als uitkomstmaat toe te voegen aan de Revalidatie Impact Scores.

Concreet betekent dit dat ook alle andere instellingen met ingang van 1 april 2024 de uitkomsten van de COPM kunnen aanleveren voor de TPG en Mytylschoolkinderen in de leeftijd tot en met 8 jaar.

 

Meer informatie over de COPM is hier terug te lezen.

 

 

Revalidatie Centrum De Vogellanden

Heb je een vraag?

Neem contact op