Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Revalidatie Impact in eerste ronde voor opname in het register voor Kwaliteitsregistraties

Het is Revalidatie Impact gelukt om in de eerste toetsingsronde te komen voor opname in het register voor Kwaliteitsregistraties. Dit bevestigt dat Revalidatie Impact een van de voorlopers is in de medische registraties van Nederland. Opname als kwaliteitsregistratie is een belangrijke stap, omdat revalidatie-instellingen daarna bijvoorbeeld geen toestemming meer hoeven te vragen aan patiënten voor het verwerken van gepseudonimiseerde data in kwaliteitsgegevens.

Voor het goed functioneren van kwaliteitsregistraties in de zorg, schiet de nu geldende wetgeving tekort. Een noodzakelijke wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) voorziet in een wettelijke verwerkingsgrondslag voor registratiehouders én kwaliteitsregistraties om (bijzondere-) persoonsgegevens te mogen verwerken.  De voorgestelde wetswijziging Wkkgz geeft de basis voor een register voor kwaliteitsregistraties dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Na toetsing door de governancecommissies kunnen kwaliteitsregistraties zich aanmelden voor opname in dat register. Kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen, maken aanspraak op structurele financiering en verplichte aanlevering van data vanuit zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data.

Begin mei konden registers zich melden voor de eerste 3 toetsingsrondes waarin 30 kwaliteitsregistraties worden getoetst. Voor Stichting Revalidatie Impact heeft opname in het register voor kwaliteitsregistraties prioriteit. Daarom heeft de stichting er alles aan gedaan om aan alle voorwaarden te voldoen. Met succes: Revalidatie Impact is geplaatst in de eerste toetsingsronde. Dat betekent dat we horen bij de 10 landelijke kwaliteitsregistraties die als eerste getoetst zullen worden. Uiterlijk 9 juni 2023 moeten alle bewijsstukken en het uitgebreide aanvraagformulier worden ingediend. Er is al veel voorbereidend werk gedaan. We zullen ons de komende weken richten op het compleet maken van alle gevraagde informatie.

t

Heb je een vraag?

Neem contact op