Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Revalidatie Impact zoekt een Business Intelligence Specialist

Stichting Revalidatie Impact zoekt een

Business Intelligence Specialist
met kennis van dataverzamelingen in de zorg

Stichting Revalidatie Impact
Veel patiënten die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkende gevolgen hebben, krijgen te maken met revalidatiezorg. Een van de speerpunten binnen de medisch specialistische revalidatie, is inzicht geven in de resultaten van deze zorg. De Stichting Revalidatie Impact juicht de trend richting zuinige en zinnige zorg toe. Hiervoor is het nodig om vast te leggen hoeveel de patiënt na de behandeling vooruitgegaan is. Daarvoor kunnen uitkomstmaten gebruikt worden. Zo kunnen zorgaanbieders zich spiegelen met anderen en zichzelf verbeteren richting de “best practice”. Het vastleggen van uitkomstmaten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker. Bovendien kunnen we zo patiënten en verzekeraars nog beter laten zien wat we met revalidatiegeneeskunde bereiken en kunnen patiënten op den duur ook beter geïnformeerd keuzes maken.

De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten (Patiëntfederatie Nederland), dokters (de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) en revalidatie-instellingen (Revalidatie Nederland). Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden.

Dit initiatief bevindt zich nu nog in de startfase waarbij pilotinstellingen werken met een kleine dataset. Doel is om te komen tot een landelijke databank waarmee de waarde-creatie van de medisch specialistische revalidatie op valide en betrouwbare wijze voor alle diagnosegroepen inzichtelijk wordt gemaakt. Dit zal bijdragen aan de transparantie en structurele kwaliteitsverbetering.
Het bureau van de Stichting Revalidatie Impact is gevestigd in Utrecht.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het inventariseren van functionele behoeften, definiëren van nieuwe releases en het testen van de implementatie van nieuwe releases en tussentijdse aanpassingen in de IT-infrastructuur van Revalidatie Impact Scores. Jij bent zowel aanspreekpunt voor de gebruikers van het systeem als voor de IT-leverancier die Revalidatie Impact Scores beheert. Revalidatie-instellingen die starten met de data-aanlevering aan Revalidatie Impact ga je ondersteunen bij het genereren van xml-bestanden, het inrichten van autorisaties en andere vragen over het systeem. Doordat Revalidatie Impact nog niet uitgekristalliseerd is, moet er op verschillende vlakken nog veel uitgedacht worden. Jij verzamelt, beoordeelt en prioriteert wijzigingsverzoeken. In het kader van de verdere uitbreiding van de huidige Dataset zul je voor expertgroepen, die diagnose specifieke input leveren, de vertaalslag maken naar technische documentatie. Als Business Intelligence Specialist val je hiërarchisch onder de directeur van de Stichting Revalidatie Impact.

Wat heb je nodig?
Naast een hbo-opleiding heb je aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie in de zorg. De functie vraagt om inhoudelijke kennis van data-analyse, ETL-programmatuur, datawarehouse en daarmee samenhangende datamodellen en datavisualisatie. Je bent communicatief vaardig en bent goed in staat om de brug te slaan naar de gebruikers van het systeem en de IT- Leverancier die het systeem beheert. We zijn op zoek naar een gedreven collega die het leuk vindt om met zijn/haar elders opgedane kennis en netwerk invulling te geven aan deze uitdagende nieuwe functie.
Kennis van ZIS, EPD en klinimetrietools die gebruikt worden in revalidatie-instellingen zijn een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Je start met een jaarcontract, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Een tijdelijke aanstelling op basis van detachering vanuit een van de leden van Revalidatie Nederland is mogelijk. Het betreft een functie voor 24 uur per week. De Stichting Revalidatie Impact volgt de CAO voor de ziekenhuizen. Het salaris is afhankelijk van je opleiding, werkervaring en past bij de zwaarte van de functie.

Wil je meer weten?
Je belangstelling voor deze functie kun je tot 17 februari a.s. kenbaar maken aan de heer Martijn Klem, voorzitter Stichting Revalidatie Impact via het mailadres secretariaat@revalidatie.nl

Lodz

Heb je een vraag?

Neem contact op