Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Stichting Revalidatie Impact benoemt Wetenschappelijke Raad

Stichting Revalidatie Impact heeft leden voor de Wetenschappelijke Raad benoemd. In de Wetenschappelijke Raad nemen prof.dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom, prof.dr. J.H.B. (Jan) Geertzen, dr. P.H. (Paulien) Goossens, dr. L.D. (Leo) Roorda en dr. J. (Jorrit) Slaman zitting. Met deze 5 ervaren, enthousiaste revalidatieartsen en onderzoekers is er veel kennis om Stichting Revalidatie Impact inhoudelijk door te ontwikkelen.

 

Stichting Revalidatie Impact

De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en revalidatie-instellingen. Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te verspreiden. Deze stichting is opgericht in december 2019 en borgt de organisatie rondom Revalidatie Impact Scores.

 

Revalidatie Impact Scores

Revalidatie Impact Scores is een databank die gevuld wordt met behandeluitkomsten. Er wordt gestart met de verzameling van de behandeluitkomsten bij twee diagnosegroepen: patiënten die na een beroerte klinisch behandeld worden en patiënten met chronische pijn. Voor de patiënten met een beroerte wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) en voor chronische pijnpatiënten van de Pain Disability Index (PDI). De Stichting Revalidatie Impact breidt de verzameling van uitkomstmaten uit totdat behandelresultaten van alle patiënten in de medisch specialistische revalidatie inzichtelijk zijn. Dit heeft tot doel de zorg te verbeteren.

 

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad zal het bestuur van de stichting adviseren over uitkomstmaten en de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klinimetrie. Daarnaast toetst de Wetenschappelijke Raad het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting.

Heliomare Revalidatie Centrum

Heb je een vraag?

Neem contact op