Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

Stichting Revalidatie Impact zoekt revalidatieartsen en onderzoekers voor Wetenschappelijke Raad

Sinds een aantal jaren wordt door Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) gewerkt aan Revalidatie Impact, voorheen de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR). In het najaar van 2019 is de pilotfase gestart en in december 2019 is de Stichting Revalidatie Impact opgericht. De Stichting Revalidatie Impact stelt zich ten doel de revalidatiezorg verder te verbeteren. Dit doet ze door aan zorgaanbieders, patiënten(vertegenwoordigers) en op termijn zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatie.

De Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen de VRA, de Patiëntenfederatie en RN. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Revalidatie Impact. Voor de Wetenschappelijke Raad wordt nu gezocht naar revalidatieartsen en onderzoekers met onderzoekservaring op het gebied van klinimetrie binnen de revalidatiegeneeskunde. De Wetenschappelijke Raad van de Stichting Revalidatie Impact adviseert het bestuur over uitkomstmaten en de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klinimetrie, toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting. In de Wetenschappelijke Raad komen onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden. Meer informatie is te vinden in de  Taakomschrijving Wetenschappelijke Raad .

 

Indien u belangstelling heeft voor de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Revalidatie Impact, kunt u dit tot 10 juli 2020 kenbaar maken door een CV en korte motivatie te sturen naar info@revalidatie-impact.nl t.a.v. Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact.

Heliomare Revalidatie Centrum

Heb je een vraag?

Neem contact op