Contact

Bel (030) 273 93 84

Actueel

User-bijeenkomst VGZ

Dinsdag 14 mei vond bij VGZ een bijeenkomst plaats over de ontwikkelingen binnen de klinische CVA-zorg. Vanuit Revalidatie Nederland is de laatste stand van zaken met betrekking tot Revalidatie Impact gepresenteerd. Rijndam presenteerde de eerste resultaten van haar eigen onderzoek over de meerwaarde van klinische CVA-zorg. Dit leidde tot een discussie over de vraag in hoeverre de USER kan laten zien wanneer iemand naar huis toe kan. In hoeverre zijn patiënten bijvoorbeeld aan het begin van opname in staat om een goede inschatting te maken van de functionaliteiten op dat moment zoals bevraagd in de USER? Voor een compleet beeld van de patiënt mist men nu met name meetinstrumenten die zicht geven op bijvoorbeeld het cognitief functioneren of psychosociale factoren.

 

 

t

Uitkomsten

Vervolgens presenteerde VGZ de uitkomsten van een USER-uitvraag naar de componenten ADL en mobiliteit bij 13 instellingen. Deze uitkomsten lieten zien dat 60% van de meetparen tijdens de startmeting in de categorie “Redelijk” tot “Volledig zelfstandig” vallen. Dit riep de vraag op waarom bij deze groep de diagnose voor klinische revalidatie bij aanvang is gesteld. Ook hier werd benoemd dat enkel op basis van USER uitkomsten het niet mogelijk is om uitspraken te doen.

Tevens zijn zorgen uitgesproken over de subjectiviteit van de USER meting in relatie tot druk die benchmarken mogelijk op clinici uitoefent. Het uitvoeren van de metingen en bijbehorende respons blijkt een duidelijk aandachtspunt: het zou nodig zijn om een controlesysteem in te bouwen in de organisatie waardoor het belang van metingen vanzelfsprekender wordt voor managers en verpleging. Echter, door het verpleegkundigentekort blijkt het lastig om de metingen standaard af te nemen. Ook blijkt het niet de prioriteit te krijgen tijdens de overdracht tussen verpleegkundigen.

Bovenstaande discussiepunten zijn bekend en krijgen ook aandacht binnen het project Revalidatie Impact. Zowel VGZ als Revalidatie Nederland kijken terug op een waardevolle middag waarbij er een eerste stap gezet is om gezamenlijk te komen tot meer inzichten in de kwaliteit van de klinische CVA-zorg.

Heb je een vraag?

Neem contact op